Jak darovat byt nebo dům dětem?

28.11.2019

Mnozí z Vás nechtějí nechat vypořádání majetku na dědické řízení a řeší ho ještě za svého života. Předejde se tím budoucím sporům a dohadům a zároveň si můžeme rozdělit majetek podle vlastního uvážení. Nemovitosti se řeší darováním, co je na to potřeba a na co si dát pozor rozepíšu v tomto článku.

Nejčastějším případem je darování bytu nebo rodinného domu rodiči dětem, kdy v nemovitosti stále bydlí s předpokladem, že v nemovitosti dožijí.

Pro převod budete potřebovat darovací smlouvu (písemnou) s ověřenými podpisy a návrh na vklad vlastnického práva. Následně musí darovací smlouva projít katastrem nemovitostí. U této smlouvy je stejně jako u kupní smlouvy, třeba dát pozor na správnost všech údajů a splnění všech požadovaných náležitostí. Nejčastějším důvodem zamítnutí katastrálním úřadem je nesprávně vymezená nemovitost, proto doporučuji obrátit se na advokáta nebo realitního makléře, který Vám nechá darovací smlouvu na míru vyhotovit.

Z daru plynou i povinnosti, jak jsem psal výše, nejčastěji darují rodiče nemovitost svým dětem, kde mají v plánu dožít, a očekávají, že se za to o ně děti postarají. To si pojišťuji věcným břemenem dožití, které se zapisuje na katastr nemovitostí. I když tak neučinili, pořad mají právo požadovat dar zpět a to na základě tzv. nevděku.

Darovací daň se neplatí, ani daň z nabytí, protože je nabytí bezúplatné.

Obdarovaný zahrne darovanou nemovitost do svého daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. A dárce naopak na finančním úřadu nahlásí, že nemovitost již nevlastní.

Pokud je dar v přímé linii, neplatíte ani daň z příjmů (stejně tak, pokud jste s dárcem v jedné domácnosti déle než rok), v opačném případě zahrne obdarovaný dar do daňového přiznání k ostatním příjmům.

Daňové problematice při prodeji darovaných nemovitostí se věnuji v tomto článku.

Yuriy Tsypuk