Daň z příjmu při prodeji darované a děděné nemovitosti

31.03.2019

Pár dní zpět se mi ozval bývalý klient, že potřebuje rychle znalecký posudek pro finanční úřad na nemovitost, kterou nabyl darem. Zároveň jsem začátkem roku prodal byt nabytý v dědictví, proto jsem se rozhodl napsat svůj první článek na téma daň z příjmu při prodeji děděných a darovaných nemovitosti.

U prodeje nemovitosti obecně platí, že daň z příjmu se neplatí, pokud nemovitost vlastníme déle než pět let nebo v ní máme dva roky bydliště (pojem bydliště je definován § 2 odst. 4 zákona o dani z příjmu, tj. nejedná se vždy o trvalé bydliště) nebo finance využijeme do jednoho roku na uspokojení bytové potřeby.

Zděděnou nemovitost lze okamžitě prodat bez nutnosti placení daně z příjmu v případě, že lhůty splnil předchozí majitel. Lhůty se sčítají při dědictví v přímé řadě. Jednoduše řečeno, pokud Váš otec vlastnil nemovitost pět let nebo v ní dva roky bydlel, po ukončení dědického řízení je lhůta pro neplacení splněna (přímou řadou se rozumí např. prarodiče a vnuci, rodiče, děti a také manžel/manželka).

Jinak je tomu u darované nemovitosti, převodem se veškeré lhůty stornují a začínají od nuly. Přesto Vám to nebrání v okamžitém prodeji po nabytí. V takovém případě se základ daně vypočítává z prodejní ceny mínus odhad v době darování. Je - li rozdíl v řádech měsíců jste v podstatě na nule, plus lze ze základu odečíst náklady spojené s prodejem nemovitosti (provize RK, advokát atd.)

Termín podání daňového přiznání je do konce března, tolerance pět dnů bez penále.

Yuriy Tsypuk