Co je zaplombování nemovitosti?

26.12.2019

Jakoukoliv změnu stavu u nemovitosti je nutno vložit do katastru nemovitosti na katastrálním úřadu. V takovém případě dojde k zaplombování, které nezkušené nebo lidi se špatnou zkušenosti může vyděsit. Není se čeho obávat, o co se jedná a k čemu slouží, vysvětlím v tomto článku.

Tzv. zaplombování je upozornění, že na předmětné nemovitosti probíhá řízení, ať už se jedná o změnu vlastníka nebo osobních údajů vlastníka. Po donesení návrhu na vklad s podklady na příslušný katastrální úřad, katastr následující den obešle majitele a informuje ho o chystané změně stavu nemovitosti. Majitel má 20 dní, aby se ohradil v případě, že nesouhlasí se změnou. Pokud nezareaguje, dojde po uplynutí lhůty k ukončení řízení a zapsání změn. Na samotný zápis má katastrální úřad 30 dnů od konce plomby (zaplombování), naštěstí v praxi nejčastěji dojde k zápisu do 3 dnů.

Tento prvek má ochranný charakter, zavedl se, aby se předešlo podvodným převodům nemovitostí. Katastrální pracovníci nekontrolují pravost dokumentů, pouze zda obsahují veškeré náležitosti. Díky zaplombování je majitel informovaný o každém návrhu na vklad na jeho nemovitostech a má tak možnost případně zasáhnout.

Yuriy Tsypuk